Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 17 lô đất ở tại vùng đường Sông Nghèn thôn Liên Giang, xã Thạch Mỹ

UBND huyện Lộc Hà vừa có thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 17 lô đất ở tại vùng đường Sông Nghèn thôn Liên Giang, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà.

Tải và xem toàn văn thông báo dưới đây

721._Thong-bao-lua-chon-don-vi-DG-689_dungptlh-13-12-2023_11h40p34(14.12.2023_08h03p29)_signed.pdf

 TIN TỨC LIÊN QUAN