Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 20 lô đất ở tại vùng Cửa Tùy, xã Bình An, huyện Lộc Hà

UBND huyện Lộc Hà thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 20 lô đất ở tại vùng Cửa Tùy, xã Bình An, huyện Lộc Hà.

Tải và xem văn bản dưới đây.

624_Thong-bao-lua-chon-don-vi-DG-841(27.10.2023_17h38p44)_signed.pdf

 TIN TỨC LIÊN QUAN