Ứng dụng nền tảng số SMEdx hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia chuyển đổi số

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số (SMEdx) của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai nhằm hướng tới mục tiêu đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc sử dụng nền tảng số do Chương trình lựa chọn và những hoạt động của Chương trình nhằm giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra nhiều giá trị mới cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế số quốc gia và trong từng ngành, lĩnh vực, địa bàn.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tiếp cận, tham gia Chương trình SMEdx, đăng ký sử dụng và trải nghiệm Nền tảng số tại địa chỉ  http://smedx.vnhttp://smedx.mic.gov.vn (xem mục “Hướng dẫn sử dụng”).

Văn Hoá

 TIN TỨC LIÊN QUAN