Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 14 lô đất ở thuộc xã Thịnh Lộc và thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

UBND huyện Lộc Hà thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 14 lô đất ở thuộc xã Thịnh Lộc và thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Chi tiết tải văn bản dưới đây

512.Thong-bao-lua-chon-don-vi-DG-995_annvlh-19-09-2023_16h10p56(19.09.2023_16h25p42)_signed.pdf

 TIN TỨC LIÊN QUAN