HĐND huyện Lộc Hà tổ chức giám sát kết quả thực hiện chính sách pháp luật về hộ tịch, chứng thực và cấp thẻ CCCD trên địa bàn huyện.

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện, từ ngày 11/5 đến ngày 12/5/2022 Ban pháp chế HĐND huyện Lộc Hà do ông Nguyễn Văn Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT huyện ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện - Trưởng đoàn, cùng các đồng chí thành viên đoàn giám sát đã tiến hành giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về hộ tịch, chứng thực và cấp thẻ căn cước công dân tại các xã Mai Phụ, Phù Lưu, Bình An. Tham gia cùng Đoàn giám sát có các đồng chí đại diện Thường trực HĐND, UBMTTQ huyện.

Description: D:\TÌNH NĂM 2022\Phổ biến pháp luật\Tin bài đăng cổng\ẢNH\z3417383947886_fd1022bd5d5bc9b7306d054cb417be6f.jpg
Caption

  

Đoàn kiểm tra tại UBND xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà

Description: D:\TÌNH NĂM 2022\Phổ biến pháp luật\Tin bài đăng cổng\ẢNH\pl.jpg
Caption

          Đoàn kiểm tra tại UBND xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà

          Theo báo cáo của UBND các xã cho thấy: Công tác thi hành pháp luật về lĩnh vực đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực, cấp thẻ căn cước công dân tại các xã được thực hiện khá nghiêm túc. Việc chứng thực và đăng ký hộ tịch của nhân dân cơ bản được thực hiện kịp thời và đúng với các quy định của pháp luật, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo. Hầu hết, đội ngũ cán bộ tư pháp, hộ tịch của các xã đã chủ động tham mưu cho UBND xã tiếp nhận và giải quyết các loại việc về chứng thực, đăng ký, quản lý hộ tịch theo đúng quy định; hệ thống sổ sách, mẫu biểu được cập nhật đầy đủ thông tin…

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, các xã vẫn còn một số tồn tại hạn chế: Công tác tuyên truyền về các văn bản liên quan đến chứng thực, đăng ký quản lý hộ tịch còn ít; vẫn còn tình trạng khai sinh quá hạn nhiều; hồ sơ sắp xếp chưa khoa học…

Kết luận tại các buổi làm việc, đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác hộ tịch, chứng thực và cấp thẻ căn cước công dân tại các xã. Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị các xã cần làm tốt một số nội dung, cụ thể như: Cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác hộ tịch, chứng thực và cấp thẻ căn cước công dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến với nhân dân trong đó chú trọng đến các văn bản liên; thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng, lưu trữ hồ sơ, sổ sách; quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý tốt công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực, cấp thẻ căn cước công dân; kiểm tra đôn đốc việc tự giác khai sinh, khai tử trên địa bàn; quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ tư pháp xã tham gia các lớp tập huấn để cập nhật kiến thức và các văn bản mới…

Phòng Tư pháp Lộc Hà

 

 

 

 

 TIN TỨC LIÊN QUAN

Một số văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 7 năm 2023
Một số văn bản có hiệu lực từ tháng 6 năm 2023
Một số văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 5 năm 2023
Một số văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 4 năm 2023
Một số văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 3 năm 2023
t số văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 2 năm 2023