Hội nghị tập huấn pháp luật về chứng thực hợp đồng

Ngày 02/3/2023 UBND huyện Lộc Hà tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật về chứng thực hợp đồng cho đội ngũ lãnh đạo UBND, công chức tư pháp, địa chính cấp xã.

Description: C:\Users\computer\Desktop\331927004_1349232542566773_7376978736195976332_n.jpg

Trong thời gian một buổi, các đại biểu được chuyên viên Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản về quy định của pháp luật về chứng thực hợp đồng, giao dịch; kỹ năng trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục chứng thực; giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai nghiệp vụ chứng thực tại địa phương

                  

Description: C:\Users\computer\Desktop\331776684_227738416381342_3543178087099739598_n.jpg

 

 

 

Description: C:\Users\computer\Desktop\331509934_856509128745032_5149062715148315767_n.jpg

          Thông qua hội nghị tập huấn, đội ngũ công chức tư pháp hộ tịch ở cơ sở đã nắm vững những quy định pháp luật cơ bản nhằm tiếp nhận, giải quyết tốt các vấn đề về chứng thực cũng như các kỹ năng trong tiếp nhận, trả kết quả đúng pháp luật và mang lại sự tiện ích cho nhân dân.

 

 

 TIN TỨC LIÊN QUAN

Một số văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 7 năm 2023
Một số văn bản có hiệu lực từ tháng 6 năm 2023
Một số văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 5 năm 2023
Một số văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 4 năm 2023
Một số văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 3 năm 2023
t số văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 2 năm 2023