Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện tổ chức hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Năm 2023, ngành Văn hoá và Thông tin huyện Lộc Hà bám sát kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và Chương trình công tác năm 2023 của UBND huyện, phòng Văn hóa và Thông tin đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác nhằm cụ thể hóa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin.

Công tác thông tin, tuyên truyền chuyển biến tích cực, đa dạng, lan tỏa sâu rộng. Tuyên truyền trực quan nổi nét, đa sắc màu; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đậm nét, phản ánh đầy đủ các hoạt động từ huyện đến cơ sở; góp phần tạo sự đồng thuận, ổn định trong Đảng, trong nhân dân. Đạt giải Khuyến khích Liên hoan Phát thanh - Truyền hình toàn tỉnh lần thứ XXVII…; lọt vào vòng chung kết Cuộc thi viết chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tổ chức thành công chuỗi hoạt động khai trương Lễ hội Du lịch Biển, du lịch nông thôn được hình thành, nhiều mô hình khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu kết nối với các di tích lịch sử - văn hóa tạo điểm đến hấp dẫn… thúc đẩy Du lịch Lộc Hà ngày càng phát triển. Năm 2023, toàn huyện đã đón 490.800 lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng, trải nghiệm trên địa bàn.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, đáp ứng đời sống tin thần phong phú trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Từ huyện đến cơ sở tổ chức 167 chương trình văn nghệ, hội thi, hội diễn, liên hoan; 105 giải thể thao quần chúng; phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thành công Giải Việt Dã và ngày chạy OLympic vì sức khỏe toàn dân; phối hợp Hội Kiều học, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tổ chức công diễn vở Ca kịch Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”, “Hoạn Thư ghen”. Đạt cao đạt 02 HCV, 5 HCB; 02 giải Ba đồng đội; đạt 02 giải A, 02 giải C, 03 giải Khuyến khích, 01 giải Ba toàn đoàn thành tích cao văn hóa, thể thao.

Nhiệm vụ Chuyển đổi số được tập trung quyết liệt. Trong năm đã tổ chức thành công ngày hội Chuyển đổi số trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn; ra quân tạo lập hơn 6000 tài khoản dịch vụ công quốc gia, phổ cập chữ ký số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân; hướng dẫn đưa 15 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao tham gia các sàn thương mại điện tử…

Công tác bảo vệ, phát huy giá trị, trùng tu, tôn tạo di tích được quan tâm. Toàn huyện đón nhận Bằng xếp hạng 4 di tích “Lịch sử - Văn hóa” cấp tỉnh; khánh thành trùng tu tôn tạo 8 di tích; tổ chức Lễ giổ vua Mai, Lễ hội chùa Chân Tiên, chùa Kim Dung, đền Lê Khôi đảm bảo thuần phong mỹ tục, an toàn, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp.

Hoạt động thư viện được củng cố, nhân rộng, thu hút đông bạn đọc. Hệ thống thư viện xanh tại các trường học hoạt động hiệu quả. Tổ chức thành công kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Thư viện Yên Bình ở thị trấn Lộc Hà; Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2023 với chủ đề “Sách cho tôi, cho bạn”. Luân chuyển 3.000 lượt sách, cấp mới 100 thẻ bạn đọc.

Hệ thống truyền thanh cơ sở đươc đầu tư nâng cấp hiện đại, thực hiện tốt chức năng phổ biến, cung cấp thông tin chính thống cho quý thính giả. Xã Mai Phụ, Thạch Châu, Ích Hậu hoàn thành lắp đặt hệ thống truyền thanh thông minh, xây dựng thành công thôn thôn minh tại thôn Đông Thắng, thôn Hồng Lạc. Cổng thông tin điện tử huyện và 12 trang Thông tin điện tử ở cở được nâng cấp, đầu tư xây mới đảm bảo công khai minh bạch thông tin và phản ánh nhiệm vụ chính trị địa phương.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình đảm bảo về số lượng, nâng cao chất lượng. Các câu lạc bộ về gia đình hoạt động hiệu quả, tạo sân chơi lành mạnh, góp phần thực hiện tốt phòng, chống bạo lực gia đình. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 94,1%, gia đình thể thao 54,4%; tỷ lệ thôn/tổ dân phố văn hóa đạt 97,8%; 1.600 gia đình văn hóa tiêu biểu và 13 thôn, tổ dân phố được khen thưởng 5 năm liên tục đạt danh hiệu văn hóa; toàn huyện có 42 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 76,4%.

Xây dựng đạt chuẩn các tiêu chí Văn hóa, Cơ sở vật chất Văn hóa, Thông tin truyền thông trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2023, hoàn thành xây mới và chỉnh trang 27 thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở; Thị trấn Lộc Hà đạt 9/9 tiêu chí đô thị văn minh; xã Thạch Châu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, Lộc Hà được tỉnh bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% đề xuất Trung ương xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Năm 2024, Phòng Văn hóa và Thông tin và Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của đất nước. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở; đẩy mạnh phong trào tập luyện, thi đấu thể thao ở cơ sở. Duy trì và phát triển những môn thể thao truyền thống, có thế mạnh. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực thể dục, thể thao; tổ chức tốt các giải thi đấu. Duy trì hoạt động thường xuyên của câu lạc bộ dân ca ví, giặm, CLB Trò Kiều; Tổ chức thẩm định, công nhận các danh hiệu văn hoá năm 2024.

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện các tiêu chí, hồ sơ xã NTM nâng cao, kiểu mẫu, xóm NTM kiểu mẫu... Nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử huyện, các xã, thị trấn. Tiếp tục chuyển đổi ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở theo lộ trình giai đoạn 2022 - 2025.

Tại hội nghị, đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngành Văn hoá từ huyện đến cơ sở. Đồng chí Lê Ngọc Anh tuyên truyên viên đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Lộc Hà tuyên truyền, phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Bằng hình thức tuyên truyền trực tiếp các đại biểu tham dự đã hiểu rõ hơn về sự nguy hiểm của việc sử dụng pháo nổ và các mức xử phạt nếu vi phạm các quy định của pháp luật về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép pháo nổ. Qua đó, giúp cán bộ ngành Văn hoá nắm vững các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; phân biệt được các loại pháo; từ đó chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; tích cực tham gia phản ánh, tố giác tội phạm vi phạm pháp luật về pháo, góp phần bảo đảm tốt an ninh, trật tự tại địa phương, góp phần đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Dịp này, lãnh đạo Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Truyền thông đã vinh danh tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác văn hoá, thông tin năm 2023./.

 

Trần Thủy

 TIN TỨC LIÊN QUAN