Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2023

Thông báo về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2023

Tải xem nội dung thông báo và phụ lục kèm theo dưới đây:

 

03-QD-TCKH-10.2023-Cong_khai_9_thang_2023.xlsx
03-QD-TCKH-10.2023-Cong-khai-9-THANG-2023(10.10.2023_14h20p25)_signed.pdf

 TIN TỨC LIÊN QUAN