Lộc Hà - Tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng

Chiều ngày 29/2/2024, Huyện ủy Lộc Hà tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025). Dự hội nghị có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành. Các đồng chí Nguyễn Thế Hoàn - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, Trần Hữu Thuần - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện chủ trì hội nghị.

Thực hiện công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Lộc Hà đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tạo mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng; chú trọng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng...

Công tác xây dựng Đảng ở Lộc Hà trong 3 năm đầu nhiệm kỳ đã có nhiều con số ấn tượng như: mở 169 lớp quán triệt nghị quyết, chỉ thị với 36.403 lượt người tham dự, mở 86 lớp học tập chuyên đề toàn khóa với gần 18.377 lượt người tham gia; tổ chức 14 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 808 quần chúng ưu tú và 6 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 189 đảng viên mới, kết nạp mới 373 đảng viên; cấp ủy các cấp đã kiểm tra, giám sát 351 tổ chức đảng, 162 đảng viên; người đứng đầu cấp ủy các cấp đã đối thoại trực 126 cuộc với công dân để nghe phản ánh 1.635 vụ việc; hằng năm Đảng bộ huyện có trên 86% tổ chức cơ sở đảng và 90% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Thời gian tới, Đảng bộ huyện Lộc Hà sẽ tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm là: đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... Cùng đó, Đảng bộ sẽ thực hiện các giải pháp đột phá như: hoàn thiện thể chế liên quan đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện phân cấp, phân quyền và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực...

Việc thi hành Điều lệ Đảng từ năm 2011 đến nay ở Lộc Hà cho thấy: Với sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, Lộc Hà luôn coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy sức mạnh hệ thống chính trị, tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nâng cao hiệu quả thi hành Điều lệ Đảng. Nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực.

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả mà Lộc Hà đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng trong 3 năm vừa qua và việc thi hành điều lệ Đảng giai đoạn 2011 - 2025. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, Lộc Hà cần tiếp tục quán triệt, tập trung thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng; huyện phải xây dựng lộ trình, kế hoạch phù hợp và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV đã đề ra.

 Trần Thủy

 TIN TỨC LIÊN QUAN