Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát chuyển đổi số huyện Lộc Hà

Sáng 13/9, đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì khảo sát việc thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021-2023. Tiếp đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Việt Hùng, CT UBND huyện; Lê Văn Vượng, PCT HĐND huyện; Nguyễn Việt Cường, PCT UBND huyện; lãnh đạo một số cơ quan, phòng, ban, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Qua khảo sát hoạt động giao dịch buôn bán không dùng tiền mặt ỏ chợ Phủ (Thạch Châu), tham quan trung tâm giao dịch một cửa xã Mai Phụ, nhà văn hoá, trí tuệ thôn Đông Thắng, trung tâm hành chính công huyện; cũng như trong báo cáo do UBND huyện trình bày, cho thấy: thời gian qua, công tác triển khai, thực hiện công tác CĐS ờ Lộc Hà đã và đang nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao của các phòng, ban, ngành từ huyện đến các xã, thị trấn trong tham gia thực hiện CĐS để cung cấp thông tin về kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, các hoạt động của chính quyền địa phương, giới thiệu quảng bá hình ảnh, các nét văn hóa đặc trưng của địa phương. Xây dựng Trung tâm HCC, triển khai lắp đặt hệ thống mạng Internet và Wifi phục vụ chung cho khu hành chính huyện. Xây dựng hoàn thành phần mềm quản lý các điểm du lịch nổi bật của huyện chạy trên nền Web... Đặc biệt việc thực hiện giao dịch tài chính, không dùng tiền mặt được các DN và người dân triển khai tích cực và hiệu quả.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, thay mặt đoàn, PCT HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cho rằng: để cụ thể hóa một cách tốt hơn các văn bản của Tỉnh trong thực hiện tốt việc CĐS trên địa bàn, thời gian tới, Huyện Lộc Hà cần quan tâm hơn đến công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, đề án về CĐS. Cần lấy người dân làm trung tâm cho CĐS, tập trung tuyên truyền thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, giúp mọi người hiểu rõ hơn về yêu cầu, mục đích CĐS; xem CĐS là việc làm phát triển kinh tế - xã hội mang lại cuộc sống ấm no cho người dân. Tiếp tục đầu tư để đưa CĐS đi sâu, đi sát vào cuộc sống, mỗi người dân phải tự trang bị cho mình nhận thức mới về CĐS. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong CĐS; sự vào cuộc cả hệ thống chính trị; sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, các cấp các ngành trong CĐS; phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động CĐS.

Với những kiến nghị của huyện Lộc Hà đề nghị tại buổi làm việc sẽ được Ban VHXH, HĐND tỉnh tiếp thu, ghi nhận, tổng hợp, báo cáo cũng như sẽ có kiến nghị các sở, ngành để giúp địa phương giải quyết khó khăn trong thời gian tới.

 

 

Trâm Anh

 TIN TỨC LIÊN QUAN