CÔNG AN XÃ THẠCH MỸ TỔ CHỨC LỄ RA MẮT MÔ HÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CÔNG AN CẤP XÃ

Công an xã Thạch Mỹ vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình bộ phận một cửa.Về tham dự buổi lễ ra mắt có Đồng chí Nguyễn Việt Cường, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện và các đồng chí lãnh đạo công an huyện Lộc Hà.

Sau nhiều nỗ lực cố gắng, vận động nhiều nguồn lực, triển khai thực hiện, đến nay cơ bản các tiêu chí xây dựng mô hình cải cách hành chính tại Bộ phận một cửa của Công an xã đã hoàn thành, đảm bảo tiến độ đề ra và chính thức đi vào hoạt động.

Với khẩu hiệu “Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo chất lượng cải cách hành chính” Tất cả các nội dung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của lực lượng công an xã đều được niêm yết công khai để nhân dân tìm hiểu, theo dõi và thực hiện. Bộ phận một cử được trang trí khánh tiết, bảng biểu, hòm thư góp ý, bảng niêm yết thủ tục hành chính, bàn nhận thủ tục và trả kết quả. Bên cạnh đó, nhờ được đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính đã rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, qua đó tăng cường thời gian tiếp công dân, góp phần giữ vững an ninh trật an toàn xã hội trên địa bàn.

Việc ra mắt mô hình Bộ phận một cửa cải cách hành chính công an xã nhằm góp phần tạo sự chuyển biến cơ bản trong quan hệ hành chính nhà nước với tổ chức xã hội, nhân dân, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm phiền hà, chi phí, thời gian cho tổ chức và người dân.

Võ Hải

 TIN TỨC LIÊN QUAN