CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - THÔNG TIN NỔI BẬT NĂM 2023

1. Các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân đã phát huy tốt các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; tạo khí thế, động lực trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Giải Việt Dã toàn tỉnh năm 2023 tại Lộc Hà

2. Công tác thông tin, tuyên truyền chuyển biến tích cực, đa dạng, lan tỏa sâu rộng. Tuyên truyền trực quan nổi nét, đa sắc màu; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đậm nét, phản ánh đầy đủ các hoạt động từ huyện đến cơ sở; góp phần tạo sự đồng thuận, ổn định trong Đảng, trong nhân dân. Đạt giải Khuyến khích Liên hoan Phát thanh - Truyền hình toàn tỉnh lần thứ XXVII…; lọt vào vòng chung kết Cuộc thi viết chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

3. Tổ chức thành công chuỗi hoạt động khai trương Lễ hội Du lịch Biển, du lịch nông thôn được hình thành, nhiều mô hình khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu kết nối với các di tích lịch sử - văn hóa tạo điểm đến hấp dẫn… thúc đẩy Du lịch Lộc Hà ngày càng phát triển. Năm 2023, toàn huyện đã đón 490.800 lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng, trải nghiệm trên địa bàn.

(Ảnh: BHT)

         4. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, đáp ứng đời sống tin thần phong phú trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Từ huyện đến cơ sở tổ chức 167 chương trình văn nghệ, hội thi, hội diễn, liên hoan; 105 giải thể thao quần chúng; phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thành công Giải Việt Dã và ngày chạy OLympic vì sức khỏe toàn dân; phối hợp Hội Kiều học, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tổ chức công diễn vở Ca kịch Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”, “Hoạn Thư ghen”. Đạt cao đạt 02 HCV, 5 HCB; 02 giải Ba đồng đội; đạt 02 giải A, 02 giải C, 03 giải Khuyến khích, 01 giải Ba toàn đoàn thành tích cao văn hóa, thể thao.

5. Nhiệm vụ Chuyển đổi số được tập trung quyết liệt. Trong năm đã tổ chức thành công ngày hội Chuyển đổi số trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn; ra quân tạo lập hơn 6000 tài khoản dịch vụ công quốc gia, phổ cập chữ ký số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân; hướng dẫn đưa 15 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao tham gia các sàn thương mại điện tử…

6. Công tác bảo vệ, phát huy giá trị, trùng tu, tôn tạo di tích được quan tâm. Toàn huyện đón nhận Bằng xếp hạng 4 di tích “Lịch sử - Văn hóa” cấp tỉnh; khánh thành trùng tu tôn tạo 8 di tích; tổ chức Lễ giổ vua Mai, Lễ hội chùa Chân Tiên, chùa Kim Dung, đền Lê Khôi đảm bảo thuần phong mỹ tục, an toàn, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp.

 7. Hoạt động thư viện được củng cố, nhân rộng, thu hút đông bạn đọc. Hệ thống thư viện xanh tại các trường học hoạt động hiệu quả. Tổ chức thành công kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Thư viện Yên Bình ở thị trấn Lộc Hà; Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2023 với chủ đề “Sách cho tôi, cho bạn”. Luân chuyển 3.000 lượt sách, cấp mới 100 thẻ bạn đọc.

8. Hệ thống truyền thanh cơ sở đươc đầu tư nâng cấp hiện đại, thực hiện tốt chức năng phổ biến, cung cấp thông tin chính thống cho quý thính giả. Xã Mai Phụ, Thạch Châu, Ích Hậu hoàn thành lắp đặt hệ thống truyền thanh thông minh, xây dựng thành công thôn thôn minh tại thôn Đông Thắng, thôn Hồng Lạc. Cổng thông tin điện tử huyện và 12 trang Thông tin điện tử ở cở được nâng cấp, đầu tư xây mới đảm bảo công khai minh bạch thông tin và phản ánh nhiệm vụ chính trị địa phương.

9. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình đảm bảo về số lượng, nâng cao chất lượng. Các câu lạc bộ về gia đình hoạt  động hiệu quả, tạo sân chơi lành mạnh, góp phần thực hiện tốt phòng, chống bạo lực gia đình. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 94,1%, gia đình thể thao 54,4%; tỷ lệ thôn/tổ dân phố văn hóa đạt 97,8%; 1.600 gia đình văn hóa tiêu biểu và 13 thôn, tổ dân phố được khen thưởng 5 năm liên tục đạt danh hiệu văn hóa; toàn huyện có 42 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 76,4%.

10. Xây dựng đạt chuẩn các tiêu chí Văn hóa, Cơ sở vật chất Văn hóa, Thông tin truyền thông trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2023, hoàn thành xây mới và chỉnh trang 27 thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở; Thị trấn Lộc Hà đạt 9/9 tiêu chí đô thị văn minh; xã Thạch Châu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, Lộc Hà được tỉnh bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% đề xuất Trung ương xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

                                                                                                                                                                              Phương Loan

 TIN TỨC LIÊN QUAN