Tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024

Để chuẩn bị tốt cho các hoạt động vui tết đón Xuân được vui tươi và đảm bảo an toàn, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo các phòng ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Giải Việt Dã thường niên được Lộc Hà tổ chức đầu xuân 

UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; Tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm nếp sống văn minh trong lễ hội nhân dịp tết Nguyên đán và các lễ hội xuân năm 2024; Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực theo dõi, quản lý; chỉ đạo, phối hợp tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, bảo đảm nhân dân được đón Tết vui tươi, đầm ấm, phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; Theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai các hoạt động kiểm tra, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình tổ chức các hoạt động vui tết đón xuân.

Giao Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Truyền thông chủ trì triển khai các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân theo Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 10/01/2024 của UBND huyện; Chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội trên địa bàn; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, cổng TTĐT, truyền thông xã hội về các hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch, lễ hội xuân đảm bảo theo đúng phong tục tập quán và các quy định của Nhà nước bằng nhiều hình thức phong phú; có trọng tâm, trọng điểm với quy mô hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong tầng lớp nhân dân. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo phân cấp quản lý; Xây dựng các phương án bảo đảm an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, chú trọng đảm bảo an toàn và phòng chống đuối nước khi tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch, lễ hội trên địa bàn. Đẩy mạnh thực hiện các phương án bảo vệ chống cháy nổ, trộm cắp hiện vật, tài sản tại các di tích; Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong các hoạt động văn hoá, lễ hội; Triển khai công tác tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024) và đón Tết nguyên đán Giáp Thìn trên các cụm pano, áp phích, màn hình Led, băng rôn; treo khẩu hiệu, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn tại trụ sở các cơ quan đơn vị, trục đường chính, trung tâm, các khu vực đông dân cư đảm bảo nội dung, quy cách, mỹ quan; Chỉ đạo cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chủ động chuẩn bị các điều kiện để phục vụ khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán; niêm yết công khai giá dịch vụ; triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho khách du lịch, tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch và phương tiện phục vụ khách du lịch.

Đến thời điểm hiện tại, các địa phương trên địa bàn huyện đã ban hành kế hoạch và triển khai các hoạt động chỉnh trang công tác tuyên truyền, chuẩn bị các hoạt động văn hoá, thể thao mừng Đảng mừng Xuân 2024.

Thuỳ Mỹ

 TIN TỨC LIÊN QUAN