Phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”

Hưởng ứng 10 năm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, Sở Tư pháp tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính".

          Cuộc thi diễn ra từ 0h00 ngày 20/10/2022 đến 24h00 ngày 05/11/2022 dưới hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tại địa chỉ: http://tuphap.hatinh.gov.vnĐối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi). Thí sinh sử dụng các thiết bị điện tử đa phương tiện (máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng...) có kết nối Internet để truy cập chuyên mục Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính" trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp và thao tác theo hướng dẫn của phần mềm để tham gia dự thi.

        Thể lệ Cuộc thi như sau:

I. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Tên gọi: Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về xử  vi phạm hành chính".

2. Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi).

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Nội dung thi:

- Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020.

- Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Nghị định số 138/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính.

- Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ).

- Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

- Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

- Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

2. Hình thức thi

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tại địa chỉ: http://tuphap.hatinh.gov.vn.

3. Thời gian tổ chức Cuộc thi

Cuộc thi sẽ diễn ra từ 0 giờ ngày 20/10/2022 đến 24 giờ ngày 05/11/2022.

III. CÁCH THỨC THI

Bước 1: Đăng ký dự thi

Thí sinh sử dụng các thiết bị điện tử đa phương tiện (máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng...) có kết nối Internet để truy cập chuyên mục Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về xử  vi phạm hành chính" trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp. Màn hình sẽ hiển thị cửa sổ để đăng ký dự thi, thí sinh phải điền đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân vào các trường thông tin đã được mặc định, bao gồm:

(1) Họ và tên thí sinh;

(2) Số CMND/CCCD;

(3) Ngày, tháng, năm sinh;

(4) Số điện thoại liên lạc;

(5) Địa chỉ thường trú/tạm trú hoặc Đơn vị đang học tập, công tác.

Lưu ý:

Để phục vụ công tác thống kê thí sinh tham gia và hoạt động xét, trao giải thưởng Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị:

- Thí sinh đang công tác tại các cơ quan cấp tỉnh chọn tên "cơ quan" trong danh sách gợi ý, trường hợp trong danh sách gợi ý của phần mềm chưa có tên cơ quan đang công tác thì chọn "Cơ quan khác" và ghi rõ tên cơ quan tại mục địa chỉ của thí sinh.

- Thí sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan ở cấp huyện, học sinh, sinh viên, thí sinh tự do đang sinh sống trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã chọn thuộc "Địa phương" theo hướng dẫn của phần mềm và ghi rõ địa chỉ đang sinh sống hoặc công tác tại mục địa chỉ của thí sinh.

Thông tin về người đăng ký dự thi hợp lệ sẽ là một trong các căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét trao giải. Bài dự thi của cá nhân sẽ được xem là không hợp lệ nếu Ban Tổ chức phát hiện có thông tin đăng ký không chính xác. Mọi thay đổi về thông tin đăng ký của người dự thi trong suốt quá trình diễn ra Cuộc thi cần được thông báo kịp thời cho Ban Tổ chức theo số điện thoại liên hệ nêu tại khoản 3, mục VII Thể lệ này.

Bước 2: Làm bài thi

Thí sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn trong thời gian tối đa 30 phút/lần thi (gồm 19 câu trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số người tham gia cuộc thi). Đối với 19 câu trắc nghiệm, thí sinh lựa chọn 01 đáp án đúng/01 câu hỏi để trả lời.

Sau khi trả lời xong các câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh trả lời câu hỏi dự đoán số người tham gia dự thi và bấm vào nút "Xác nhận" để nộp bài dự thi.

Mỗi cá nhân được dự thi tối đa 03 lần (máy chủ sẽ tự động chấm điểm để tính kết quả bài thi có số điểm cao nhất của mỗi thí sinh).

IV. CÁCH THỨC XÉT GIẢI

Người đạt giải là người dự thi có số câu trả lời trắc nghiệm đúng nhiều nhất và có kết quả câu dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất so với kết quả tổng hợp cuối cùng của Ban Tổ chức về số lượng người tham gia cuộc thi, được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo Thể lệ này.

Trường hợp nhiều người dự thi có cùng kết quả trả lời đúng hoặc gần đúng nhất câu hỏi dự đoán số lượng người tham gia cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ ưu tiên thí sinh có thời gian làm bài thi ngắn hơn, trường hợp có thời gian làm bài thi bằng nhau thì ưu tiên thí sinh gửi bài thi sớm hơn (được tạo bản ghi trước trong hệ thống dữ liệu Cuộc thi). Trường hợp thời gian gửi bài thi bằng nhau thì ưu tiên thí sinh ở các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Trường hợp đặc biệt khác do Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định.

Ngoài các giải thưởng cá nhân, Ban Tổ chức sẽ xem xét khen thưởng các tập thể có số lượng thí sinh tham gia đông và chất lượng.

V. GIẢI THƯỞNG

1. Người đạt giải được Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Giấy chứng nhận và mức giải thưởng như sau:

- 01 giải nhất: 3.000.000 đồng/giải.

- 03 giải nhì: 2.000.000 đồng/giải.

- 05 giải ba: 1.000.000 đồng/giải.

- 10 giải khuyến khích: 500.000 đồng/giải.

2. Căn cứ kết quả Cuộc thi, Ban Tổ chức có thể xem xét quyết định tăng cơ cấu giải thưởng, mức giải thưởng Cuộc thi.

VI. KHÔNG CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ CUỘC THI

1. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả thi đối với người dự thi trong các trường hợp sau:

a) Sử dụng thông tin không chính xác hoặc không có thật để đăng ký dự thi;

b) Sử dụng thông tin của người khác để dự thi hoặc cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân của mình để người khác dự thi;

c) Nhờ người khác thi hộ, thi hộ người khác hoặc sử dụng các biện pháp kỹ thuật can thiệp vào hệ thống làm ảnh hưởng hoặc sai lệch kết quả bài thi;

d) Có hành vi khác vi phạm về đạo đức, thuần phong mỹ tục, làm ảnh hưởng đến tính nghiêm túc, công bằng, khách quan và an toàn thông tin của Cuộc thi.

2. Ban Tổ chức Cuộc thi không chịu trách nhiệm trong trường hợp thí sinh đang thi mà xảy ra lỗi mất kết nối do đường truyền mạng hoặc do lỗi thiết bị tham gia dự thi. Trường hợp bị ngắt kết nối do lỗi phần mềm thi, thí sinh liên hệ Ban Tổ chức Cuộc thi (qua số máy hỗ trợ kỹ thuật) để khắc phục đường truyền cho thí sinh thi lại.

3. Trường hợp có khiếu nại liên quan đến Cuộc thi, người khiếu nại gửi văn bản đến Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, giải quyết.

Thời gian nhận khiếu nại: 03 (ba) ngày làm việc kể từ thời điểm Ban Tổ chức thông báo kết quả Cuộc thi.

Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.

VII. THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Tra cứu, tìm hiểu thông tin, thể lệ, hướng dẫn, giải đáp, cập nhật hoạt động của Cuộc thi tại Địa chỉ: http://tuphap.hatinh.gov.vn

2. Hỗ trợ về kỹ thuật, hướng dẫn đăng ký, cách thức tham gia Cuộc thi

Điện thoại:   0943.978.585/0976.608.748

(Thời gian liên hệ: sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ các ngày làm việc trong tuần).

3. Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp - Số 92, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh.

Điện thoại liên hệ: 02393.881.798/ 0976.608.748

BBT

 TIN TỨC LIÊN QUAN