Đảng bộ huyện Lộc Hà tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

 

     Mai Thị Thùy Hương

                             Phó Ban Dân vận Huyện ủy

 

Sau 10 năm ra đời, Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân; nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác dân vận chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực

Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó trọng tâm là Nghị quyết 04-NQ/HU, ngày 01/12/2017, về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, giai đoạn 2017 – 2025”, quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và các văn bản khác liên quan để chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn toàn huyện. Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ngày càng phát huy hiệu quả. Hệ thống chính trị cơ sở được xây dựng và củng cố; công tác quốc phòng an ninh, trật tự xã hội được đảm bảo. Khối dân vận được kiện toàn, từng bước đổi mới phương thức hoạt động, tích cực hướng về cơ sở. Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà đã tranh thủ thời cơ thuận lợi, khắc phục khó khăn thách thức, huy động tối đa sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Nhân dân đoàn kết, phấn khởi thi đua lao động sản xuất; giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân ngày càng được củng cố, bền chặt.

Đẩy mạnh công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp

Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp được chú trọng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong công tác dân vận. Quán triệt sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận và vị trí vai trò, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác dân vận, đảm bảo công tác dân vận được đổi mới một cách toàn diện, đồng bộ, nhất quán quan điểm vì Nhân dân, chăm lo mọi mặt đời sống của Nhân dân. Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện nghiêm quy định về đạo đức công vụ nhằm xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp quyền, trong sạch, công khai, minh bạch và gần gũi với Nhân dân. Tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Luật Tiếp cận thông tin nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân; Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011 và Luật Tố cáo năm 2018. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, dư luận quan tâm. Ngoài ra, chính quyền tập trung cao chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của huyện đảm bảo khách quan, minh bạch, dân chủ, đúng quy định pháp luật như: Dự án đường Tỉnh lộ 9 nối cầu Hộ Độ với Trung tâm huyện; Dự án kè biển Thịnh Lộc - Thạch Kim; Dự án hệ thống kênh trục sông Nghèn với chiều dài hơn 91km trên địa bàn 11 xã; dự án xây dựng tổ hợp biệt thự nghỉ dưỡng và khu vui chơi giải trí Vinpearl Cửa Sót; dự án xây dựng Đền thờ, Quảng trường và Tượng đài Vua Mai Hắc Đế…

 Không ngừng đổi mới phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội

Hoạt động Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội từng bước nâng cao về chất lượng, hướng về cơ sở. Tích cực vận động các tầng lớp Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Chung tay phòng chống dịch Covid-19”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”, “Tết sum vầy”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Cựu chiến binh tự quản bảo vệ môi trường… Trong 10 năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện và cơ sở đã kêu gọi xây dựng, sửa chữa 2.024 nhà ở; tặng hơn 89 nghìn suất quà trị giá hơn 30 tỷ đồng; ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tiền mặt và nhu yếu phẩm với số tiền hơn 7,7 tỷ đồng…

Lễ bàn giao nhà Mái ấm tình thương cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

chị Trần Thị Hương (thôn Châu Hạ, xã Thạch Châu).

Phong trào “Dân vận khéo” được triển khai có hiệu quả, đăng ký xây dựng được 998 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tiêu biểu: Mô hình vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất hình thành ô thửa lớn trong sản xuất với 529 ha, di dời 1.793 ngôi mộ của Uỷ ban nhân dân xã Hồng Lộc; mô hình chăn nuôi gà của gia đình ông Nguyễn Đình Hiến xã Bình An với quy mô 3.500m2 với quy mô 70.000 con/năm; mô hình nuôi lươn không bùn của hộ gia đình Đặng Quang Thanh, thôn Ích Mỹ, mô hình Nấm Quang Trung, xã Bình An ; mô hình “Tổ đoàn kết vùng giáo”, mô hình “Tổ đội Cựu chiến binh nòng cốt”, mô hình “Em nuôi của Đoàn”, “Em nuôi của Đội”... Thông qua các hình thức “khéo vận động”, các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tích cực vào việc phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật - công nghệ tiên tiến vào sản xuất, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và giải quyết những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội ở các địa phương, cơ sở.

Công tác dân vận của lực lượng vũ trang được phát huy mạnh mẽ

Tăng cường phối hợp của 03 lực lượng Công an - Quân sự - Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác dân vận theo tinh thần Nghị định 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ. Các đơn vị tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; công tác giải phóng mặt bằng; không tham gia các hoạt động truyền đạo trái pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội... Thường xuyên hướng dẫn, giúp đỡ Nhân dân phát triển sản xuất, khắc phục những thiệt hại do thiên tai, bão lụt và phòng, chống dịch bệnh. Đến nay xây dựng được 600 dòng họ tự quản, 950 mô hình tổ liên gia tự quản... qua đó phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự.

Huyện Lộc Hà trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm

thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác dân vận trên địa bàn vẫn còn một số hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Việc nắm bắt tình hình từ Nhân dân, phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở, có lúc chưa sâu sát, thiếu quyết liệt. Vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên chưa được phát huy cao. Nhận thức của một số cấp uỷ, chính quyền cơ sở về vai trò của công tác dân vận có thời điểm chưa đầy đủ, đúng mức. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp đoàn viên, hội viên, Nhân dân của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chưa theo kịp yêu cầu trong tình hình mới. Một số vướng mắc tồn đọng kéo dài chưa xử lý dứt điểm tiềm ẩn an ninh trật tự.

Để tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, tạo sự đồng thuận, phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị huyện nhà cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn nữa về công tác dân vận; đổi mới hoạt động công tác dân vận tại từng địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thực chất và hiệu quả gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là trong tư tưởng lấy “Dân làm gốc” “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; phải phát huy dân chủ thật sự, coi đây là động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Đẩy mạnh công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong công tác dân vận. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 06/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, nổi cộm, gây bức xúc trong Nhân dân, nhất là về đất đai, môi trường… Tập trung thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp, xây dựng chính quyền thật sự thân thiện, gần dân, trọng dân và vì dân.

3. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, hướng hoạt động về cơ sở, sâu sát cơ sở, giúp cơ sở giải quyết khó khăn, vướng mắc, kịp thời khắc phục tình trạng hành chính hóa trong công tác dân vận.

4. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm khơi dậy và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, phát huy ý chí tự lực tự cường của nhân dân, khơi dậy tiềm năng, sức mạnh của nhân dân, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

 

 TIN TỨC LIÊN QUAN