CÔNG ĐOÀN XÃ THỊNH LỘC TÍCH CỰC THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI.

Đồng hành cùng Cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương về việc xây dựng thành công 2 KDC kiểu mẫu trong năm 2023 là thôn Yên Điềm và thôn Hồng Thịnh. Công đoàn xã Thịnh Lộc đã xây dựng kế hoạch, tổ chức cho cán bộ đoàn viên tích cực "chung tay xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn xã. Trong đó phát động phong trào "Ngày thứ 7 - Ngày Nông thôn mới" để tổ chức lao động, hỗ trợ các đơn vị thôn, nhân dân trong việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Vào sáng thứ 7 hàng tuần, bất kể thời tiết nắng ráo hay mưa dầm thì Đoàn viên Công đoàn cơ sở xã vẫn tích cực phối hợp với liên đoàn cán bộ, nhân dân các đơn vị thôn tham gia xây dựng NTM. Tại thời điểm hiện tại khi Đảng bộ chính quyền và nhân dân toàn xã đang tích cực hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng KDC NTM kiểu mẫu tại 2 đơn vị Thôn Yên Điềm và Hồng Thịnh, Công đoàn cơ sở xã đã huy động đoàn viên công đoàn vào ngày thứ 7 hàng tuần tham gia hỗ trợ 2 đơn vị thôn như đổ lề đường, trồng hàng rào xanh, chỉnh trang các tuyến đường.... cùng các đơn vị thôn soát xét lại khối lượng công việc, từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng thành công KDC NTM kiểu mẫu.

Nguyễn Thị Nhung

 TIN TỨC LIÊN QUAN