Đoàn giám sát, kiểm tra kết quả nghiệm thu Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Báo Ân và thôn Tân Phú, xã Thạch Mỹ.

        Sáng ngày 16/12/2023 Đoàn giám sát, kiểm tra kết quả nghiệm thu xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) của tỉnh do đồng chí Ngô Đình Long, Phó chánh Văn phòng NTM làm trưởng đoàn, đã tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả nghiệm thu thực hiện các tiêu chí xây dựng thôn NTM kiểu mẫu tại khu dân cư thôn Báo Ân và thôn Tân phú, xã Thạch Mỹ, tham gia Đoàn còn có các thành viên đại diện cho các ngành liên quan của tỉnh và huyện Lộc Hà.

          Theo đó, sau khi triển khai và thực hiện xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, 02 khu dân  đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã, huy động sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể xã, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, cùng với sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt các tiêu chí đã đề ra. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người  ước đạt hơn 50 triệu đồng/người/năm; 100% lao động trong độ tuổi có việc làm, tỷ lệ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ xây dựng đạt 100%, 100% đường làng, ngõ xóm được nhựa hoá, bê tông hoá, hơn 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Có 100% các hộ gia đình trong thôn được sử nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó hầu hết các  hộ đều dùng nước sạch; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được nhân dân duy trì thường xuyên; phong trào khuyến học khuyến tài được phát huy, an ninh trật tự được giữ vững.         

          Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Đoàn đã phát biểu ý kiến nêu rõ những ưu điểm mà 02 khu dân cư đã đạt; Đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế để tiếp tục khắc phục, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành

          Đoàn giám sát, kiểm tra của tỉnh đã đánh giá khu dân cư thôn Tân phú và thôn Báo Ân đạt 10/10 tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

          Trước đó, Đoàn đã đi thăm quan, thẩm tra các tuyến đường giao thông liên thôn, nhà văn hoá … của 2 khu dân cư xã Thạch Mỹ.

 Võ Thị Hải

 TIN TỨC LIÊN QUAN