Người dân thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc "điểm sáng" trong phong trào hiến đất mở rộng đường.

Hưởng ứng phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, thời gian qua xã Thịnh Lộc, đặc biệt là thôn Yên Điềm được xem là “điểm sáng” trong phong trào hiến đất mở rộng đường. Phong trào này đang được lan tỏa rộng khắp, góp phần quan trọng thúc đẩy tiến độ thực hiện tiêu chí giao thông xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.

Là đơn vị thôn có dân số và diện tích lớn nhất trên địa bàn toàn xã, Trong thôn còn có nhiều tuyến đường nhỏ hẹp, để thuận tiện cho giao thông đi lại và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế trong thôn, Chi bộ đã xây dựng nghị quyết, thôn đã tổ chức họp dân đưa ra dân bàn bạc và được nhân dân đồng tình hưởng ứng cao.Việc hiến đất và tháo dỡ những công trình sinh hoạt để làm đường đã trở thành phong trào rộng khắp và phát triển mạnh mẽ tại thôn.Tính từ đầu năm đến nay, Thôn Yên Điềm đã vận động được hơn 40 hộ dân hiến hơn 600m tường bao, gần 200m bờ tạp và nhiều công trình kiên cố như cổng, công trình vệ sinh, chăn nuôi.... với tổng diện tích đất hiến gần 400m2.

Với quyết tâm của cấp ủy, Chi bộ, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân trong thôn, những tuyến đường mới ở thôn Yên Điềm đã hình thành và đang được gấp rút hoàn thiện để tiến tới bê tông hóa, nhựa hóa làm thay đổi diện mạo nông thôn, mang lại những cơ hội phát triển và lợi ích to lớn cho địa phương, mà trực tiếp người dân được thụ hưởng thành quả, đây là tiền đề quan trọng để thôn sớm về đích khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023.

 

Nguyễn Thị Nhung

 TIN TỨC LIÊN QUAN